????-1999
 

Peter Elsons imaginære rumfartøjer udstråler agression og forsvar.  Teknologien associerer til krigsskribe, missiler, højhastighedskrigsfly, tanks; de fleste fartøjer er over det hele udstyret med følsomt scanningsudstyr på vagt overfor mulige fjendtlige angreb. […] 

Alle fartøjer synes enormt store i vores forsøg på at modsvare rummets uendelighed, store nok til at imponere fremmede og rummelige nok til at varetage besætningens behov i, om nødvendigt, årevis. Overfladens indviklethed, med svejsesømme og tæt besat med besætningsindgange, luger, åbninger, observationsslidser, åbninger til laserkanoner samt udstødningshuller til retroraketter vidner om en uhyre indre kompleks teknologi, beregnet til at klare enhver situation; man forestiller sig avancerede systemer til livets opretholdelse, enorme computere og imponerende brændstofs- og manøvreringsudstyr, hemmelige forsvarsværker og angrebsmekanismer. Paradoksalt nok antyder denne åbenlyse kompleksitet ikke blot usårlighed men også ekstrem sårbarhed; et billede på menneskets ængstelse i forhold til rummet – så meget, der skal gøres og vedligeholdes; så meget, der kan gå galt og blive ødelagt. 

[…]

Dette er den jordiske magts ikonografi. Kroppen er forlænget og gjort frygtindgydende af armeringens uigennemtrængelighed og det skjulte udvalg af dødelige våben. Følsomme antenner sørger for, at ingen bevægelse forbliver ubemærket,  uanset hvor lille og fjern; modstykket til Guds øje. Stilen og designet afspejler politiske idealer, uendelige, ekspansive og beregnet til imperiebyggeri, eller sylespidse; fri for alt overflødigt og udforskende mulighedernes yderste grænser. Hvert fartøj har identifikationsmarkeringer; nogle er enkle markeringer af tilhørsforhold, andre synes at antyde indviklede hemmelige koder. 

Fra
Introduction
i Parallel Lines. The Science Fiction Illustrations of Peter Elson &Chris Moore
af Pat Vincent
[Uautoriseret oversættelse: Webmaster]

 

The imaginary space vehicles of Peter Elson […] suggest aggression and defence.  The range of technological reference invokes battleships, missiles, high speed war planes, tanks; most craft are equipped with sensitive scanning apparatus alert on every side for possible enemy attack. […] 

All the craft seem immensely large in our attempt to match the vastness of space, big enough to impress strangers and roomy enough to supply the needs of the crew for, if necessary, years. The intricacy of their surface, seamed and studded with tightly fitting service doors, hatches, vents, viewing slits, apertures for laser guns, exhaust vents for retro-rockets, hints at a terrifyingly complex technology within, designed to cover against any contingency; one guesses at sophisticated life support systems, huge computers and impressively contrived fuelling and manoeuvring devices, secret defence and attack mechanisms. Paradoxically such evident complexity suggest not only impregnability, but also extreme vulnerability, a reflection of man's anxiety about space – so much to be made and maintained, so much to go wrong or to be destroyed. 

[…] 

This is the iconography of earthly power. The body is extended, made terrible by the impregnability of its armour which hides a lethal repertoire of weapons. Sensitive antenae allow no movement to go unregistered, however slight or distant; the counterpart of the eye of God. Style reflects political ideals, vast and expansive, geared to cosmic empire building, or needle sharp; stripped away of all encumbrances, exploratory, probing the farthest realms of possibility. Each of these ships bear identifying markings, some simple badges of allegiance, others seeming to hint at an elaborate secret code.

From
Introduction
in Parallel Lines. The Science Fiction Illustrations of Peter Elson &Chris Moore
by Pat Vincent

 

 

 

 

Babel Babel

 

Oceans of Venus Oceans of Venus

 

Pepple in the Sky Pepple in the Sky

 

Reach for the Stars Reach for the Stars

 

Space I Space I

 

The Best of Isaac Asimov The Best of Isaac Asimov

 

The Early Williamson The Early Williamson

 

The Moons of Jupiter The Moons of Jupiter

 

The Outposter The Outposter

 

The Power of Blackness The Power of Blackness

 

The Rings of Saturn The Rings of Saturn

 

Trader to the Stars Trader to the Stars

 

Van Voight II Van Voight II

 

Welcome to Mars Welcome to Mars