Make your own free website on Tripod.com

 

 


1928
 

Inden for fantasy art er Frank Frazetta Gud. Hos ham er der ingen New Age airbrush-puttenuttethed. Her hersker ofte død og lemlæstelse, når muskelsvulmende krigere hakker hinanden sønder og sammen med sværd, økser og morgenstjerner. Her er det sjældent rigtigt dag – allerhøjest en ildevarslende blodrød skumring under det sidste, afgørende slag; en "dag" på en fjern og fremmed kold planet, hvor himlen aldrig er blå; eller det nærmest forforiserende lys i en dampende frodig urskov, hvor alt er dybgrønt og emmer af dybe drifter.

Er mændende muskelsvulmende, er Frazettas kvinder yderst letpåklædte og med aldeles politisk ukorrekte yppige former. Med deres brutale råstyrke og drabelige våben er mændene nogen, man helst undgår på gaden, men kvinderne er dog de allerfarligste i Frazettas univers med deres kløgt, trolddom og lokkende kurver, deres slet skjulte byden sig til og tryllebindende sexualitet - enhver pubertetsdrengs våde drøm.

 

Frank Frazetta is the God of fantasy art. In his pictures you will find no New-Age airbrush cuteness. Here death and mutilation often reign when muscular warriors hack each other to smithereens with swords, battleaxes and maces. Here it is hardly ever day – at most an ominous bloody red dusk during the final, decisive battle; a "day" on a distant and alien cold planet, where the sky is never blue; or the almost phosphorescent light in a steamingly lush primeval forest where everything is deep green and exudes deep urges.

If the men are muscular, the women are scantily dressed and very politically incorrectly voluptuous. With their brutal raw physical power and formidable weapons, the men are not someone you would want to meet in the street, but in Frazetta's universe the women are the most dangerous with their cunning, magic and alluring curves, openly flaunting their spellbinding sexuality – any teenage boy's wet dream.  

 

 

 

 

Against the Gods Against the Gods

 

A Princess of Mars A Princess of Mars

 

Aros Aros

 

Carson of Venus Carson of Venus

 

Cat Girl Cat Girl

 

Cornered Cornered

 

Death Dealer Death Dealer

 

Eqyptian Queen Eqyptian Queen

 

Flying Reptiles Flying Reptiles

 

The Savage Apes of Mars The Savage Apes of Mars

 

Jongar Fights Back Jongar Fights Back

 

Savage Pellucidar Savage Pellucidar

 

Sun Goddess Sun Goddess

 

The Destroyer The Destroyer

 

The Moon's Rapture The Moon's Rapture

 

The Silver Warrior The Silver Warrior

 

Thor's Flight Thor's Flight

 

Thuvia, Maid of Mars Thuvia, Maid of Mars